Αίτηση Virtual Safe Card

Το πρόγραμμα Safe Virtual είναι αποκλειστικά ατομικό και προσφέρεται δωρεάν. Η διάρκειά του είναι απεριόριστη χωρίς ανάγκη ανανέωσης.